Posiadamy własną niezależną pracownię, dzięki czemu bezterminowo serwisujemy nasze obrączki. Wszelkie kwestie dotyczące serwisu obrączek, na przykład zmiany rozmiaru, odnowienia i innych nie mają ograniczenia czasowego. Nawet w razie nieprawidłowego użytkowania zakupionych obrączek, oferujemy naprawę.

Nasz serwis jest bezterminowy, ale odpłatny. Naszym zdaniem obrączki kupowane są na całe życie. Dlatego nie powielamy schematu innych sklepów jubilerskich, polegającym na serwisie bezpłatnym, lecz na przykład tylko do 2 lat od daty zakupu. Uznajemy, że nie będziemy doliczać do ceny obrączek utajonej kwoty za ewentualną zmianę rozmiaru, która będzie konieczna lub też nie.

Nasz dotychczasowy rekord, po jakim Klienci skorzystali z naszego serwisu posprzedażowego – w tym przypadku zmiany rozmiaru - to 42 lata.